Εκπαίδευση

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαιδευτική διάσταση του ρόλου του. Οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολουθούν τις σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις και επιδιώκουν να φέρουν τους μαθητές όλων των βαθμίδων σε επαφή με τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του μουσείου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και διεξάγονται από το προσωπικό του μουσείου καθώς και από συνεργαζόμενους μουσειοπαιδαγωγούς και προσαρμόζονται στην ηλικία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ηλικιακών ομάδων με στόχο να ενεργοποιήσουν την προσωπική συμμετοχή και πρωτοβουλία, έτσι ώστε η επίσκεψη στο μουσείο να καταστεί μία δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία.

Το μουσείο απευθύνεται και σε κοινωνικές ομάδες στις οποίες προσφέρει, μετά από συνεννόηση, οργανωμένες ξεναγήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Εξάλλου, στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, το μουσείο απευθύνεται και σε ομάδες κοινού υψηλότερων απαιτήσεων και εξειδικευμένων αναγκών. Οργανώνει ετήσιους κύκλους διαλέξεων με ξένους και έλληνες ειδικούς πάνω σε ζητήματα μοντέρνας τέχνης και πραγματοποιεί διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών ιστορίας της τέχνης από ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα επιστημονικά ζητήματα και την προώθηση της έρευνας.

Τελευταία ενημέρωση: 17/03/2009 12:33