ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ 6ης ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σεπτέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018

Γενικός τίτλος: «Φαντασιακές Εστίες / Imagined Homes»

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 15/06/2017 14:35