Σύλλογος Φίλων του ΚΜΣΤ

Βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η ενίσχυση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του ΚΜΣΤ και η δημιουργία προϋποθέσεων για ανέλιξή του σε σύγχρονο ευρωπαϊκό μουσείο.

Ο Σύλλογος θα επιδιώξει να συνεισφέρει, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την ενίσχυση της εικόνας του Κρατικού Μουσείου ως Ιδρύματος με κοινωνικό, πνευματικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό προορισμό.

'Oσοι επιθυμούν να γραφτούν στον Σύλλογο Φίλων του ΚΜΣΤ να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekstatemuseum.com προκειμένου να προωθήσουμε το αίτημα αρμοδίως.

Τελευταία ενημέρωση: 15/06/2017 14:06