Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMus έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Ανδρέας Τάκης, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής / Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος
Γιώτα Μυρτσιώτη, Δημοσιογράφος

Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής / Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας / Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Μέλη
Γεώργιος Διβάρης, Εικαστικός, Καθηγητής / Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών / Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
Κατερίνα Καμάρα Πολιτική Επιστήμονας, Γενική Γραμματέας Ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»
Γεώργιος Κατσάγγελος, Φωτογράφος, Καθηγητής / Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών / Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., Πρόεδρος Εφορείας MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Ματούλα Σκαλτσά, Ιστορικός Τέχνης, Μουσειολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Μέλος Ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»
Αναστάσιος Τζήκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Έλλη Χρυσίδου, Εικαστικός, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τεχνών / Δήμος Θεσσαλονίκης

Τελευταία ενημέρωση: 10/06/2019 10:18