Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΜΣΤ έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Ανδρέας Τάκης, Δικηγόρος, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος
Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ , καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Επικοινωνίας
Μέλη
Γεώργιος Διβάρης, Ζωγράφος, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
Λόης-Θεολόγος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αλέξανδρος Μπαλτζής, καθηγητής Κοινωνιολογίας Τέχνης Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ.
Παναγιώτα Μυρτσιώτη, Δημοσιογράφος
Αλίκη Κωστάκη, Συλλέκτρια
Αναστάσιος Νικάκης, Ζωγράφος, Γλύπτης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας & Θράκης)
Γεώργιος Τσακίρης, καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας

Τελευταία ενημέρωση: 15/06/2017 14:00