2η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΙΣ

24.05-27.09.2009

http://www.thessalonikibiennale.gr

Η διεθνής εικαστική διοργάνωση που έβαλε την Ελλάδα το 2007 στον διεθνή χάρτη των Μπιενάλε, «εμπνέεται» το θέμα και τον τίτλο της για την 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης από το βιβλίο του Terry Eagleton "Μετά τη Θεωρία"* και αντιμετωπίζει την πράξη όχι σε αντιδιαστολή, αλλά σε σύζευξη με τη θεωρία και ως εγγενές στοιχείο της ταυτότητας και του κοινωνικού ρόλου του καλλιτέχνη.

Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα πλαισιωθεί από πλήθος προμπιεναλικών δράσεων, παράλληλο εκθεσιακό πρόγραμμα, σχεδιασμό και εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες, εξωτερικές συμπαραγωγές, ιστοσελίδα και εκδόσεις.

Επιμελητές κεντρικού προγράμματος: Gabriela Salgado, Bisi Silva, Συραγώ Τσιάρα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 56430, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 589140-1 & 3, F: 2310 600123
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com

Διάρκεια έκθεσης: 24 Μαίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2009 11:26