Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οκτώβριος 2013-Ιανουάριος 2014

4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Η έναρξή της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης προγραμματίστηκε από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έτσι ώστε να συμπίπτει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές όλων σχολικών βαθμίδων της πόλης και όχι μόνον, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα έργα σύγχρονων δημιουργών και να εξοικειωθούν με το θεσμό της Μπιενάλε.
Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης το βάρος δίνεται στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν ζητήματα δημιουργίας στο σύγχρονο κόσμο και πιο συγκεκριμένα στη Μεσογείου και να συσχετίσουν ιδέες και νοήματα των έργων της έκθεσης με τα δικά τους βιώματα. Εργαλείο παρατήρησης και ανακάλυψης των εκθέσεων αποτελεί η συζήτηση που προωθεί την αναλυτική και κριτική σκέψη και αναπτύσσει δεξιότητες γύρω από τη γραφή και το λόγο. Εξίσου σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης επίσκεψης κατέχει η πρακτική ενασχόληση με εικαστικές, βιωματικές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες ομαδικές ή ατομικές, οι οποίες στοχεύουν σύμφωνα με τον Vygotsky στην καλλιέργεια των ικανοτήτων των παιδιών για αισθητικό συλλογισμό, σκέψη ή κρίση, δηλαδή τις ικανότητες τους να αντιλαμβάνονται και να βιώνουν ένα έργο τέχνης. 1

Παράλληλα με όλες τις παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν θεματικά workshops για γονείς και παιδιά, προγράμματα εξειδικευμένα για ομάδες ΑΜΕΑ και στοχευμένα προγράμματα για τάξεις που δουλεύουν συγκεκριμένο project έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων αυτών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο είναι ένα συμπληρωματικό/εναλλακτικό εργαλείο της δουλειάς στο σχολείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει η τάξη ανά πάσα στιγμή «επιστρέφοντας» σε αυτό σαν εμπειρία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα οπτικά ερεθίσματα, τα γνωστικά αντικείμενα και οι εμπειρικές δράσεις που θα κατακτηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο, μπορούν να συνδεθούν με τη διδακτική ύλη του σχολείου.

1. Μάριος Πούρκος, ΤΕΧΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΦΗΓΗΣΗ, Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2009, σ. 94

Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων

Κεντρική Έκθεση: Παντού αλλά Τώρα
Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Ιανουαρίου 2014
Χώρος: Περίπτερο 6, ΔΕΘ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σε ρόλο ταξιδιωτών- εξερευνητών προσκαλεί τους μικρούς φίλους το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την έκθεση «Παντού αλλά Τώρα».
Οι δράσεις που πραγματοποιούνται κατά την επίσκεψη στο Περίπτερο 6, αλλά και που προτείνονται για το σχολείο ως συνέχεια της επίσκεψης σχετίζονται με τα έργα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην έκθεση, αλλά και με το γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο της έκθεσης «Παντού αλλά Τώρα».
Σύνφωνα με την επικεφαλής επιμελήτρια Adelina von Furstenberg οι τέχνες μπορούν να υπερβούν γλωσσικούς και πολιτισμικούς φραγμούς και διαφορές. Η έκθεση Παντού αλλά Τώρα συνδέει στενά το ζήτημα του χώρου και του πνεύματος του τόπου (του πολύμορφου genius loci) της περιοχής της Μεσογείου με το ζήτημα του χρόνου της δημιουργίας στο σύγχρονο κόσμο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιήγηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην έκθεση και την προσέγγιση των έργων μέσα από «παιχνίδι ερωτήσεων», ενώ ακολουθούν εικαστικά παιχνίδια (εξερεύνηση τεχνικών των καλλιτεχνών) και ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες (προσέγγιση διαδικασιών δημιουργίας των έργων της έκθεσης).
Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα περιηγηθούν στο χώρο και θα συζητήσουν με την καθοδήγηση των μουσειοπαιδαγωγών τα ζητήματα που διαπραγματεύονται τα έργα σύγχρονης τέχνης μέσα από μια διαδραστική ξενάγηση.
Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΜΣΤ είναι μεταξύ άλλων και η εξοικείωση του παιδιού με τη Μπιενάλε ως χώρο και ως έννοια, η γνωριμία του με τη σύγχρονη τέχνη –μέσα από τα έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών- αλλά και η σύνδεση του με τομείς του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.
Ηλικίες: Μαθητές του α. Νηπιαγωγείου, β. Δημοτικού και γ. Γυμνασίου & Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα για μαθητές νηπιαγωγείου, 1,5 ώρα για μαθητές δημοτικού, 1 ώρα για μαθητές δευτεροβάθμιας.
Οργάνωση, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΜΣΤ:
Παπαβέργου Εύη, Ιστορικός της Τέχνης – Επιμελήτρια & Παρασκευά Κατερίνα, Μουσειοπαιδαγωγός- Νηπιαγωγός
Πληροφορίες: Καθημερινά από τις 10.00-17.00, τηλ: 2310.589222, email: education@greekstatemuseum.com

Εκθέσεις στα 5Μ

Η Συλλογή Κωστάκη και η Ρωσική Πρωτοπορία. 100 χρόνια από τη γέννηση του συλλέκτη
Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Ιανουαρίου 2014
Χώρος: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνοδεύει την έκθεση «Η Συλλογή Κωστάκη και η Ρωσική Πρωτοπορία. 100 χρόνια από τη γέννηση του συλλέκτη» περιλαμβάνει γνωριμία με τα έργα της συλλογής Κωστάκη και επικεντρώνει στις ιδέες των καλλιτεχνών της παραγωγικής τέχνης και τον τρόπο που αντιλήφθηκαν τον κόσμο οι σουπρεματιστές και οι κονστρουκτιβιστές καλλιτέχνες.
Μέσα από τα έργα, του Σουλίμο-Σαμουίλο, της Ποπόβα και του Μαλέβιτς οι μαθητές θα προσεγγίσουν τον τρόπο θέασης και αντιμετώπισης του ορατού και αόρατου κόσμου που μας περιβάλλει, τις ιδέες για την κίνηση και τη ροή των φυσικών και των αστικών-τεχνητών στοιχείων του κόσμου, επιρροή της τέχνης στην καθημερινή ζωή και αισθητική των ανθρώπων και θα πειραματιστούν και οι ίδιοι παράγοντας τις δικές τους δημιουργίες μέσα από κολάζ και ζωγραφική.
Η επίσκεψη και εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και περιλαμβάνει περιήγηση, ασκήσεις παρατήρησης, παιχνίδια πειραματισμού και εικαστικές εφαρμογές.
Ηλικίες: Μαθητές του α. Νηπιαγωγείου, β. Δημοτικού και γ. Γυμνασίου & Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα για μαθητές νηπιαγωγείου, 1,5 ώρα για μαθητές δημοτικού, 1 ώρα για μαθητές δευτεροβάθμιας.
Οργάνωση, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΜΣΤ:
Παπαβέργου Εύη, Ιστορικός της Τέχνης – Επιμελήτρια & Παρασκευά Κατερίνα, Μουσειοπαιδαγωγός- Νηπιαγωγός
Εφαρμογή: Παράσχος Παναγιωταράς, Άννα Παπαζάκα, Μαρία Μαυροκωστίδου (Συνεργάτες/Αρωγή ΑΜΚΕ)
Πληροφορίες: Καθημερινά από τις 10.00-17.00, τηλ: 2310.589222, email: education@greekstatemuseum.com

Αυτόνομη Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά και γονείς

Κεντρική Έκθεση: Παντού αλλά Τώρα
Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Ιανουαρίου 2014
Χώρος: Περίπτερο 6, ΔΕΘ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΣΥΝΟΔΟΥΣ
Γονείς και παιδιά που θα επισκεφθούν την έκθεση «Παντού αλλά Τώρα» στο Περίπτερο 6 στη ΔΕΘ, θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν από την είσοδο του χώρου το τετράδιο αυτόνομης εκπαιδευτικής δράσης, που σχεδιάστηκε από την μουσειοπαιδαγωγική ομάδα του μουσείου ειδικά για αυτούς. Το τετράδιο καθοδηγεί τους γονείς να πραγματοποιήσουν αυτόνομες επισκέψεις στο χώρο του μουσείου, χωρίς προϋπάρχον γνωστικό υπόβαθρο και περιέχει προτεινόμενες δραστηριότητες , παιχνίδια, πληροφορίες και θέματα προς συζήτηση ώστε να προάγει την αλληλεπίδραση ενηλίκου- ανηλίκου και τη δυναμική αλληλεπίδραση των μελών μιας οικογένειας, μέσα από ένα ευχάριστο και ελεύθερο τρόπο έκφρασης και δράσης.

Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά

Εκθέσεις στα 5Μ

Παράδοση-Ανατροπή
Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Ιανουαρίου 2014
Χώρος: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αποθήκη Β1, λιμάνι)

Με αφορμή την έκθεση «Παράδοση/Ανατροπή» στο πλαίσιο της 4ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιεί δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Μέσα από επιλεγμένα έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που παρουσιάζονται στην έκθεση, τα παιδιά εξοικειώνονται με την πρακτική της χειροτεχνίας. Στόχος είναι η βιωματική και καλλιτεχνική εξοικείωση με τις πλαστικές ιδιότητες των υλικών στη δημιουργία διακόσμησης και μοτίβων.
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν τα Σάββατα 12/10, 19/10, 02/11 από τις και θα είναι αυτοτελή.
Απαιτείται δήλωση θέσεων τηλεφωνικώς στο 2310 593270
Ηλικίες: 8-12 ετών
Διάρκεια: 2 ώρες (11.00-13.00)
Κόστος: 2€ ανά παιδί
Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΜΣΤ:
Παπαβέργου Εύη, Ιστορικός της Τέχνης – Επιμελήτρια & Παρασκευά Κατερίνα, Μουσειοπαιδαγωγός- Νηπιαγωγός
Σχεδιασμός & εφαρμογή εργαστηρίου: Παράσχος Παναγιωταράς, Άννα Παπαζάκα, Μαρία Μαυροκωστίδου (Συνεργάτες/Αρωγή ΑΜΚΕ)
Πληροφορίες: Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 10.00-17.00 στο τηλ. 2310.593270, email: education@greekstatemuseum.com

Ξεναγήσεις

Η πληθώρα των μέσων των έργων (φωτογραφία, ζωγραφική, βίντεο, περφόρμανς, φίλμ, εγκαταστάσεις), η ποικιλία των τόπων καταγωγής και συνεπώς επιρροής των καλλιτεχνών, η συνεργασία των σημαντικότερων φορέων της πόλης και η στέγαση των χώρων της Μπιενάλε σε κτίρια μνημεία όπως το Γενί Τζαμί και το Αλατζά Ιμαρέτ, σε συνδυασμό με το δίπολο της θεματικής του Τόπου και του Χρόνου οικοδομούν μια γερή βάση εκπαιδευτικών δράσεων, συζητήσεων, προβληματισμών, ανταλλαγής ιδεών. Μέσα από τις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες ανοιχτές ξεναγήσεις ή τις προγραμματισμένες ξεναγήσεις (μετά από συνεννόηση) για ενδιαφερόμενες ομάδες στις εκθέσεις, οι επισκέπτες προσεγγίζουν, κατανοούν και προβληματίζονται γύρω από τις ιδέες των καλλιτεχνών μέσω της διακριτικής καθοδήγησης των επιμελητών και των μουσειοπαιδαγωγών.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Παράδοση-Ανατροπή (Αποθήκη Β1, λιμάνι)
13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12, 19/1 στις 12:00

Κεντρική έκθεση: Παντού αλλά Τώρα (Περίπτερο 6, ΔΕΘ)
6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12
22/12, 12/1, 19/1, 26/1 στις 12:00

Η Συλλογή Κωστάκη και η Ρωσική Πρωτοπορία. 100 χρόνια από τη γέννηση του συλλέκτη (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μονή Λαζαριστών)
6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1 στις 12:00


logospressconf.jpg
Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2013 17:49