Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών

Τι μπορώ να κάνω πριν την επίσκεψη;

Η συζήτηση πριν την επίσκεψη προετοιμάζει την ομάδα να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικότερα με τον χώρο και το πρόγραμμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενδεικτικές ερωτήσεις, τις δραστηριότητες προετοιμασίας και τις φωτογραφίες του μουσείου ή να οργανώσετε και να δομήσετε οι ίδιοι την προετοιμασία της τάξης σας.

Μέσα από τη συζήτηση, τα παιδιά μπορούν να κουβεντιάσουν για τις προσδοκίες τους, τις ιδέες τους για τον μουσειακό χώρο, τη συμπεριφορά τους στον χώρο, για το τι πρόκειται να δουν ή να προϊδεαστούν για το τι θα κάνουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το τι αναμένει το μουσείο από την τάξη.

Σε τι βοηθάει η προετοιμασία;

Τα παιδιά νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν γνωρίζουν πού πρόκειται να πάνε και πώς συνηθίζουν οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται σε αυτούς τους χώρους.

Δημιουργούν προσδοκίες για την εμπειρία που θα βιώσουν, περιμένουν την έκπληξη χωρίς να ανησυχούν για αυτήν. Δίνουν περισσότερο βάρος στην εμπειρία γιατί αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας με διάρκεια και ότι δεν αποτελεί τυχαία επίσκεψη για να γεμίσει ο χρόνος τους.

Επιπλέον, στην προετοιμασία αναδύονται νέα αντικείμενα μελέτης ή σκέψης από τους μαθητές, τα οποία μπορούν να αναφερθούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος στο μουσείο, είτε από τους μαθητές είτε από τον εκπαιδευτικό, και να αποτελέσουν βασικό ή συμπληρωματικό κομμάτι του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο μουσείο και το σχολείο με αποτέλεσμα κάθε συνεργασία και αλληλεπίδραση να είναι πρωτόγνωρη, ξεχωριστή και ανάλογη με τις ανάγκες και τη δυναμική της κάθε ομάδας.

Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός στο μουσείο;

Ο μουσειοπαιδαγωγός σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βασικό άξονα την προσέγγιση της τέχνης, με διασκεδαστικό και εποικοδομητικό τρόπο, θεωρώντας εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη την υποστήριξη, τη συμμετοχή και τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ακόμα και όταν δε δηλώνεται ρητά.

Ο μουσειοπαιδαγωγός δε λαμβάνει ως δεδομένο ότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ιστορία της τέχνης ή τις μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις αλλά θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο μόνος που γνωρίζει τόσο καλά την τάξη του και τις δυνατότητές της.
Οπότε, ο μουσειοπαιδαγωγός αναλαμβάνει την τάξη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο αλλά χρειάζεται τον εκπαιδευτικό για να τον κατευθύνει και για να χρησιμοποιήσει αργότερα την εμπειρία και στο σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τη δυναμική της τάξης και μπορεί να χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των παιδιών και ξέρει πώς να προλαμβάνει επικίνδυνες καταστάσεις σε έναν άγνωστο χώρο με έργα τέχνης.

Μπορεί να κατευνάζει την τάξη όταν παρασύρεται, να συμπληρώνει τον μουσειοπαιδαγωγό όταν χρειάζεται, να εφιστά την προσοχή των παιδιών όταν προκύπτει κάτι που θα συζητηθεί στην τάξη αργότερα ή να βοηθήσει την εμβάθυνση σε κάποιο θέμα που έχει ήδη συζητηθεί ή πρόκειται να συζητηθεί.

Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει την καταγραφή της επίσκεψης με φωτογραφίες των έργων και των δράσεων, ώστε να τις συζητήσουν ή να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα στην τάξη.

Τι άλλο μπορεί να κάνει το μουσείο για τον εκπαιδευτικό;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο είναι ένα συμπληρωματικό/εναλλακτικό εργαλείο της δουλειάς στο σχολείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει η τάξη ανά πάσα στιγμή «επιστρέφοντας» σε αυτό σαν εμπειρία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα οπτικά ερεθίσματα, τα γνωστικά αντικείμενα και οι εμπειρικές δράσεις που θα κατακτηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο, μπορούν να συνδεθούν με τη διδακτική ύλη του σχολείου.

Μπορεί το μουσείο να φιλοξενήσει μια τάξη για ένα δικό της πρότζεκτ;

Ναι, μπορεί, όπως μπορεί να ζητήσει και τη συμμετοχή του μουσειοπαιδαγωγού για τον σχεδιασμό του.

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με το τμήμα εκπαιδευτικών;

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πληροφορίες και ραντεβού (προτιμούμε μετά τις 12 για να έχουμε τελειώσει τα πρωινά εκπαιδευτικά).

Μπορείτε να επισκεφτείτε το μουσείο (κατόπιν συνεννόησης), να δείτε την έκθεση και να συζητήσουμε επί τόπου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πληροφορίες:
Tμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κ.Μ.Σ.Τ
Εύη Παπαβέργου
Κατερίνα Παρασκευά
Για ραντεβού: Τ. 2310589222, education@greekstatemusuem.com

Συνημμένα

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2012 15:13