ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ & ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΜΣΤ 2015–2016 / Κύκλοι Διαλέξεων

1. Η ελληνική τέχνη του 19ου & 20ού αιώνα

Συντονισμός: Γιάννης Μπόλης
Εισηγητές: Γιάννης Μπόλης, Συραγώ Τσιάρα, Αρετή Λεοπούλου, Δόμνα Γούναρη, Θοδωρής Μάρκογλου, Ειρήνη Παπακωνσταντίνου
ΚΜΣΤ (Μονή Λαζαριστών)
10 Φεβρουαρίου - 30 Μαρτίου / κάθε Τετάρτη,
16:00-18:00
Αριθμός μαθημάτων: 8 + 1 workshop
Συμμετοχή: 100 €
Εκπαιδευτικοί, 60+: 80€ / Φοιτητές, άνεργοι: 70 €

Πληροφορίες-Εγγραφές: Τρίτη-Παρασκευή 13:00-15:00 / τ.2310 589141

Αναλυτική περιγραφή

Η συγκεκριμένη ενότητα 9 μαθημάτων, επικεντρώνεται στην ελληνική τέχνη του 19ου και του 20ού αιώνα. Τα πρώτα μαθήματα αναφέρονται στην τέχνη του νεοσύστατου ελληνικού κράτος: παρουσιάζονται οι κυριότεροι θεματικοί άξονες της ζωγραφικής (προσωπογραφία, ιστορικά θέματα, ηθογραφία, τοπιογραφία, νεκρές φύσεις), η ανάπτυξη και η εξέλιξη της γλυπτικής, η «Σχολή του Μονάχου», ο ακαδημαϊσμός και ο κλασικισμός, καθώς και η καλλιτεχνική εκπαίδευση. Στα επόμενα μαθήματα δίνεται έμφαση στην υπέρβαση των συντηρητικών τάσεων και τη στροφή σε πιο σύγχρονες αναζητήσεις, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την «Ομάδα Τέχνη» και, εν συνεχεία, από τη λεγόμενη «Γενιά του ‘30». Η αφαίρεση από τη δεκαετία του 1950, οι αναπαραστατικές τάσεις τις δεκαετίες του 1960 και 1970, το άνοιγμα προς νέα μέσα και μορφές, όπως τα περιβάλλοντα, η περφόρμανς και το βίντεο, καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης και ερμηνείας της ελληνικής τέχνης από θεωρητικούς και ιστορικούς της τέχνης, ολοκληρώνουν τον κύκλο των μαθημάτων.

1ο Μάθημα
Οι απαρχές της νεοελληνικής τέχνης. Η ζωγραφική και η γλυπτική των πρώτων μετα-επαναστατικών δεκαετιών. Εικονογραφώντας την ιστορία. Η διδασκαλία των ωραίων τεχνών και οι πρώτοι καλλιτεχνικοί θεσμοί.
Γιάννης Μπόλης

2ο Μάθημα
Μια πρώτη ωριμότητα. Η «Σχολή του Μονάχου». Ο ακαδημαϊσμός, ο κλασικισμός και τα πρώτα ρήγματα στην αισθητική τους κυριαρχία. Η ηθογραφία, η τοπιογραφία, η προσωπογραφία, η νεκρή φύση, τα θέματα της Ανατολής και τα πρώτα συμβολιστικά και ιμπρεσιονιστικά σκιρτήματα.
Συραγώ Τσιάρα

3ο Μάθημα
Ελληνικό φως και ελληνική γραμμή. Η υπέρβαση στη ζωγραφική και τη γλυπτική των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Η «Ομάδα Τέχνη» και η πορεία προς έναν ελληνικό μοντερνισμό.
Γιάννης Μπόλης

4ο Μάθημα
Μοντερνισμός και παράδοση, ιδεολογήματα και πραγματικότητες. Η ζωγραφική και η γλυπτική του Μεσοπολέμου, η «Γενιά του ‘30» και τα νέα δεδομένα.
Αρετή Λεοπούλου

5ο Μάθημα
Η χαρακτική. Από την εικονογράφηση στην απελευθέρωση και στην αυτονόμηση της χαρακτικής τέχνης. Η δημιουργία του Γιάννη Κεφαλληνού και των μαθητών του. Οι σύγχρονες αναζητήσεις της χαρακτικής.
Δόμνα Γούναρη

6ο Μάθημα
Η αφαίρεση και ο συγχρονισμός της ελληνικής τέχνης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή ρεύματα και κινήματα.
Θοδωρής Μάρκογλου

7ο Μάθημα
Η δύναμη της εικόνας. Οι ρεαλιστικές και αναπαραστατικές τάσεις μετά το 1960.
Γιάννης Μπόλης

8ο Μάθημα
Η πρόκληση των νέων μέσων από τη δεκαετία του 1970 και έως σήμερα. Η τεχνολογία, οι εγκαταστάσεις, η περφόρμανς, το βίντεο.
Ειρήνη Παπακωνσταντίνου

9ο Μάθημα-Εργαστήριο
Παρουσίαση έργων που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Συζήτηση-συμπεράσματα.
Κυριότεροι θεματικοί άξονες του συγκεκριμένου κύκλου, η ζωγραφική (προσωπογραφία, ιστορικά θέματα, ηθογραφία, τοπιογραφία, νεκρές φύσεις), η ανάπτυξη και η εξέλιξη της γλυπτικής, η «Σχολή του Μονάχου»,ο ακαδημαϊσμός και ο κλασικισμός, καθώς και η καλλιτεχνική εκπαίδευση, η «Γενιά του ’30», η αφαίρεση, οι αναπαραστατικές τάσεις, το άνοιγμα προς νέα μέσα και μορφές, όπως τα περιβάλλοντα,η περφόρμανς και το βίντεο.

Συνημμένα

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 07/12/2016 10:37