Συμμετοχή του ΚΜΣΤ στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Πρόσκληση 172

«Ψηφιοποίηση, Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»

Για τη μελέτη και βέλτιστη αξιοποίηση της νέας συλλογής του ΚΜΣΤ η οποία προήλθε μετά απο δωρεά της οικογένειας Κωστάκη, το Κ.Μ.ΣΤ. υλοποίησεί το έργο «Ψηφιοποίηση, Επιστημονική Τεκμηρίωση, και Διαδικτυακή προβολή νέας συλλογής του ΚΜΣΤ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη» συνολικού προϋπολογισμού €345.000, το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο περιλάμβανε 4 υποέργα και αποσκοπούσε στην ανάδειξη της σημαντικότητας της νέας συλλογής του Μουσείου και του μεγέθους της πολιτιστικής της αξίας. Ένα υποέργο υλοποιήθηκε από το Μουσείο με ίδια μέσα. Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων:
 * Η καταγραφή, κωδικοποίηση και ταξινόμηση του περιεχομένου της συλλογής
 * Η ψηφιοποίηση της συλλογής
 * Η επιστημονική πολυγλωσσική τεκμηρίωση των αντικειμένων της συλλογής
 * Η δημιουργία κατάλληλης πολυμεσικής εκπαιδευτικής εφαρμογής
 * Η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού για τη δημιουργία, επεξεργασία και προβολή ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού

Το ψηφιοποιημένο υλικό και η επιστημονική τεκμηρίωση της νέας συλλογής θα δημοσιευτούν και θα είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτυακού κόμβου του ΚΜΣΤ, μαζί με τα υπάρχοντα έργα της συλλογής του Μουσείου.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου το ΚΜΣΤ έλαβε το Βραβείο Αριστείας και την Τιμητική Διάκριση βέλτισης πρακτικής έργων ψηφιακού πολιτισμού, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ΄ΚΠΣ 2000-2006.

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 10/06/2010 12:18