χειρόγραφο Ε. Κένεντι

Παρουσίαση του έργου «Ψηφιοποίηση, Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008, 12.00

Το 2006 πραγματοποιήθηκε μια νέα δωρεά της οικογένειας Κωστάκη προς το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που περιλάμβανε υλικό ιδιαίτερα μεγάλης ερευνητικής αξίας από το πλούσιο αρχείο της οικογένειας. Η δωρεά αυτή σε συνδυασμό με την υπάρχουσα συλλογή Κωστάκη, καθιστά πλέον το Κ.Μ.Σ.Τ. ως μοναδικό φορέα σε διεθνές επίπεδο σε συγκέντρωση και κατοχή τόσο πλούσιας και αντιπροσωπευτικής συλλογής έργων και αρχειακού υλικού της περιόδου της Ρωσικής Πρωτοπορίας.

Για τη μελέτη και βέλτιστη αξιοποίηση της νέας αυτής συλλογής, το Κ.Μ.ΣΤ. υλοποιεί το έργο «Ψηφιοποίηση, Επιστημονική Τεκμηρίωση, και Διαδικτυακή προβολή νέας συλλογής του ΚΜΣΤ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη» συνολικού προϋπολογισμού €345.000, το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς Πόρους.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 15/12/2008 13:18