ΜΙΛΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ. BLACK & WHITE STORIES.44 ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΝΟΠΛΑΝΑ.

Δίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά) κατάλογος που συνοδεύει την ομώνυμη έκθεση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Διαθέσιμο στο πωλητήριο στη Μονή Λαζαριστών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ εδώ

Τιμή: 20€

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 08/07/2017 14:48