Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Μ.Σ.Τ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Τάκης Ανδρέας, Δικηγόρος, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος
Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σοφία, καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Επικοινωνίας
Μέλη
Διβάρης Γεώργιος, Ζωγράφος, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπαλτζής Αλέξανδρος, καθηγητής Κοινωνιολογίας Τέχνης Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ.
Μυρτσιώτη Παναγιώτα, Δημοσιογράφος
Κωστάκη Αλίκη, Συλλέκτρια
Νικάκης Αναστάσιος, Ζωγράφος, Γλύπτης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας & Θράκης)
Τσακίρης Γεώργιος, καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας

Τελευταία ενημέρωση: 07/01/2016 09:00